Llibres

La Republica del RavalYA A LA VENDA EL LLIBRE:
20 HISTÒRIES DE SUPERACIÓ AL RAVAL

Aquest mes de gener s’acompleixen els 20 anys de Braval, una iniciativa de desenvolupament i promoció humana i social al Raval de Barcelona, patrocinada per la Fundació Raval Solidari, que es proposa -mitjançant el voluntariat- promoure la cohesió social, lluitar contra la marginació, prevenir l’exclusió social dels joves i facilitar la incorporació dels immigrants a la societat.

20 històries de superació al Raval ens presenta, amb pàgines viscudes pels seus protagonistes, l’experiència desenvolupada en el barri del Raval de Barcelona, on Braval realitza des de l’any 1998 programes i activitats dirigides a aconseguir la cohesió social. Promou el voluntariat. Busca l’èxit escolar i la inserció laboral. Hi participen joves de 30 països, que parlen 10 llengües i professen 9 religions. Braval és un gran espai comú de convivència i un centre de reflexió sobre la immigració. Els resultats obtinguts són ben esperançadors, i l’experiència es pot implementar fàcilment en altres indrets.

Josep Masabeu i Tierno. “20 històries de superació al Raval“. Ed. Fundació Raval Solidari. Barcelona, 2017. ISBN: 978-84-697-3834-4. 99 p. PVP (amb Iva) 10 €.


La Republica del RavalYA A LA VENDA EL LLIBRE LA REPÚBLICA DEL RAVAL

Josep Masabeu és el President de Braval, entitat patrocinada per la Fundació Raval Solidari, que es proposa – mitjançant el voluntariat – promoure la cohesió social, lluitar contra la marginació, prevenir l’exclusió social dels joves i facilitar la incorporació dels immigrants a la nostra societat.

En aquest assaig analitza els paràmetres globals des dels que considera que cal afrontar aquesta temàtica. Descriu l ́entrellat de les Converses sobre Immigració, mantingudes durant cinc anys, detallant les persones que hi han participat procedents de diversos àmbits culturals, professionals i ideològics, de manera que Braval ha esdevingut un centre de reflexió sobre la immigració a Catalunya.

És un llibre pràctic, empíric i contrastat, que explica l’experiència desenvolupada en el barri del Raval de Barcelona, amb un 47% de població immigrant, on Braval realitza des de l’any 1998 programes i activitats dirigides a aconseguir la cohesió social. Promou el voluntariat. Busca l’èxit escolar i la inserció laboral. Hi participen joves de 30 països, que parlen 10 llengües i professen 9 religions. Braval és un gran espai comú de convivència. Esl resultats obtinguts són ben esperançadors, i l’experiència es pot implementar fàcilment en altres indrets.

PVP por ejemplar: 15 € (*Inclou les despeses d’enviament i l’IVA.)